ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

Η run.com.gr δραστηριοποιείται στην αγορά αθλητικού εξοπλισμού. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην οδό Ανεξαρτησίας 43 στα Ιωάννινα με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Η ποιότητα, η αξιοπιστία και η οργάνωση της εταιρίας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που μας εδραίωσαν στον τομέα του αθλητικού εξοπλισμού.